Gratis verzending in België & Nederland vanaf € 180,-

Levertijd

Bij Hairplane doelen we op een leveringstermijn binnen de 2 werkdagen.

De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wij doen alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. Als koper erken je dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de werken geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Indien we een vertraging in de levering van de goederen verwachten zal je hier onverwijld van in kennis gesteld worden. We zullen vervolgens in samenspraak met jou tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen

Professioneel salon?
Meld je aan voor onze professionele producten en groothandelsprijzen.